Hälsotester

Vi erbjuder en hel hög med hälsotester som man kan göra för att få veta mer om sin kropp och dess funktioner, samt lära sig vad man kan göra för att kroppen ska fungera ännu bättre. De flesta av testerna utför du hemma själv. Man kan få ut mycket av provsvaren från labbet själv. Vill du ha hjälp med att tolka ditt resultat och få hjälp med behandling, så kan du boka in dig hos oss för en funktionsmedicinsk konsultation. Vi samarbetar med ett funktionsmedicinskt labb i Köpenhamn som heter Nordic Labs.

Om du vill ta ett labbtest, maila ditt namn, adress och telefonnummer, samt ange vilket test du vill ta till info@halsomamman.se

Här är några av de testerna som du kan göra: